Thiết kế website BĐS mẫu 019 - Expro Việt Nam - Mua bán nhà đất

Nhà đất vip

Mức giá:

Diện tích: m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 17-12-2016

Mức giá:

Diện tích: 345 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 14-12-2016

Mức giá: 9.8 tr/m2

Diện tích: 300 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 16-12-2016

Mức giá:

Diện tích: 300 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 12-02-2017

Nhà đất mới đăng

Mức giá: 30 tr/m2

Diện tích: 325 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 22-04-2017

Mức giá: 20.5 tr/m2

Diện tích: 105 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 16-12-2016